Sektor kreatywny – czy jest dla niego przyszłość ?

Sektor kreatywny – czy jest dla niego przyszłość ?

Według Global Creativity Index z 2015 roku, spośród 139 przebadanych krajów Polska znajduje się na 46 miejscu ze wskaźnikiem 0,516. Z potencjałem technologii na 46 miejscu, Talentem 25 miejscu i Tolerancją na 101 miejscu.

Wkład sektora kreatywnego w GDP w 2013 roku wynosiła w Polsce 4,1%, gdzie średnia UE  wynosi 4,2%. Zatrudnienie w Polsce wynosiło 2,3% przy średniej w UE – 3,2%. 

W Design, Creativity and Innovation Scoreboard Polska jest na 25 miejscu, wśród krajów UE, co plasuje ją na jednym z ostatnich miejsc, tylko tuż przed Bułgarią i Rumunią

W Polsce wśród sektora kreatywnego jest najwięcej podmiotów działających w reklamie 23%; oprogramowanie i gry – 21%, architektura 16%, Wydawnictwa – 8%; Fotografia – 7%; wzornictwo i moda 6%; sztuki sceniczne – 5%; film i video 5%; literatura 4%; rzemiosło 4%; Muzyka 1@, radio i tv 1%; 

W ostatnich latach można zauważyć stały rozwój  firm z branży gier i oprogramowania.

Polska jest na 4 miejscu w Europie z 10% udziałem w PKB kraju ogółem i obrotami 1,85 mld dolarów. 

Równie dobrze rozwija się branża odzieżowa, notująca stałe wzrosty. Zajmuje 8 miejsce w Europie pod względem obrotów, i 3 pod względem liczby zatrudnionych osób. Średnie obroty to 30 mld PLN.

Województwo Zachodniopomorskie plasuje się po środku listy regionów, jeżeli chodzi o liczbę podmiotów branży kreatywnej. 

Dla porównania w Mazowieckim (województwo stołeczne) według PKD jest około 164 000 podmiotów, w Łódzkim 104 000 w Zachodniopomorskim które plasuje się na 7 miejscu 43 433 podmioty. 

W Zachodniopomorskim brakuje jakiegokolwiek monitorowania sektora kreatywnego i pomiaru jego potencjału.

Wyjątkiem są projekty Coco, CTCC czy Creative Ports, które to zakładają dokonanie takiej oceny.

Firmy działające w branżach kreatywnych korzystają z bliskości granicy z Niemcami i dużego ośrodka jakim jest Berlin, także widoczna jest kooperacja ze skandynawią.

Zachodniopomorskie staje się niestety peryferyjnym regionem – trudności komunikacyjne z Warszawą, Gdańskiem i innymi większymi ośrodkami pogłębiają izolację.

Świadczy chociażby o tym ilość marek modowych na 413 zarejstrowane – tylko 3 i to z tzw. kategorii basic znajdują się w zachodniopomorskim.

Region potrzebuje systematycznej pracy u podstaw, edukacji, informacji i promocji żeby stał się dobrym adresem dla podmiotów sektora kreatywnego.

Monika Tomczyk

grafika; Martyna Pazera – Creative Ports