Jak wdrożyć nowy produkt lub usługę?

Jak wdrożyć nowy produkt lub usługę?

fragment książki Współczesne dylematy biznesowe. cześć III współczesne dylematy biznesowe – perspektywa organizacyjna. Wprowadzenie nowego produktu na rynek jest zadaniem czasochłonnym, kosztownym i obarczonym znaczącym ryzykiem niepowodzenia. Dlatego zgodnie z metodyką zarządzania projektami powinno być podzielone na etapy i szczegółowo analizowane na każdym z nich.

Read more…

Nieźle zaprojektowane

Nieźle zaprojektowane

No tak, nieźle narozrabialiśmy – zmalowaliśmy na tym spotkaniu. W czasie dni skandynawskich odbyły się warsztaty, na których dzieci przekształciły design prosto z IKEA w unikatowe dzieła sztuki. Dzieci i rodzice byli zaskoczeni, że na tych warsztatach mogą złamać tabu. Dzieci, jak mantre słyszą powtarzane

Read more…

Design w wymiarze społecznym

Design w wymiarze społecznym

Zespół Socjologii i Psychologii Organizacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Media Dizajn, Szczeciński Inkubator Kultury oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Społeczny wymiar designu, która odbędzie się 17 marca 2020 w Szczecińskim Inkubatorze Kultury. Na konferencję obowiązują zapisy:

Read more…