KULTURA WZMACNIA. KULTURA KRZEPI! „Bałtyckie Perły Kultury” na rzecz społecznej odporności i silniejszych miast

KULTURA WZMACNIA. KULTURA KRZEPI! „Bałtyckie Perły Kultury” na rzecz społecznej odporności i silniejszych miast

Serdecznie zapraszamy na spotkanie KULTURA WZMACNIA. KULTURA KRZEPI!  „Bałtyckie Perły Kultury” na rzecz społecznej odporności i silniejszych miast, które odbędzie się 24 kwietnia 2024 r. w Warszawie

Do udziału w spotkaniu i staraniach o tytuł zapraszamy wszystkie miasta i gminy, szczególnie te mniejsze i położone z dala od centrum. Będzie można podzielić się doświadczeniami z wykorzystania szeroko rozumianej kultury i działań partycypacyjnych w budowaniu silnych społeczności, które umieją sprostać wyzwaniom zarówno dzisiejszym i tym w przyszłości.

Zostanie także przedstawiony międzynarodowy projekt „Bałtyckie Perły Kultury – odporne miasta i regiony”, zostanie także opowiedziane, jak starać się o tytuł Bałtyckiej Stolicy Kultury 2025. 

Zwycięskie miasto dodatkowo uzyska możliwość międzynarodowej promocji i nawiązania kontaktów z innymi miastami regionu Morza Bałtyckiego. Kolejną korzyścią jest możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego w kwocie do 5 tys. euro na działania zgłoszone w ramach konkursu. 

Zapraszamy przedstawicieli/lki  wsi, miast i gmin, odpowiedzialnych za projekty społeczne, kulturalne i międzynarodowe, a także miejskich aktywistów/ki i animatorów/ki kultury, którzy chcieliby zaangażować swoje miasta w program „Bałtyckie Perły Kultury”, lub po prostu poznać dobre praktyki pracy z lokalnymi społecznościami.

Podczas spotkanie dowiedzą się Państwo jak działać na rzecz miast, które są bardziej przyjazne ich mieszkańcom i lepsze do życia oraz jak aktywizować lokalne społeczności we wspólnych działaniach. 

Spotkanie organizowane jest przez koordynatorów Obszaru Tematycznego Kultura Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.

________

Nazwa wydarzenia:      KULTURA WZMACNIA. KULTURA KRZEPI!  „Bałtyckie Perły Kultury” na rzecz społecznej odporności i silniejszych miast

Data: 24 kwietnia 2024

Godzina: 10:00 – 15:00

Miejsce: Biblioteka Narodowa w Warszawie / online (tylko część I)

Warunkiem udziału jest dokonanie rejestracji do dnia 22 kwietnia br.https://www.eusbsr-culture.eu/events-1/culture-makes-cities-stronger.

Spotkanie w jęz. angielskim i polskim. Będzie zapewnione tłumaczenie.

Bałtyckimi Perłami Kultury 2024 zostały następujące miasta: Svendborg (Dania), Kilonia (Niemcy), Jakobstad (Finlandia) oraz Rūjiena (Łotwa). 

Więcej informacji nt. projektu „Bałtyckie Perły Kultury – odporne miasta i regiony” (“Baltic Sea Region Cultural Pearls for More Resilient Cities and Regions”): www.culturalpearls.euBSR Cultural Pearls- – Bałtyckie Perły Kultury | Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku (nck.org.pl)