Konkurs plastyczny „Zaprojektuj swojego Gryfa” | Kunstwettbewerb „Entwerfe deinen Greif”

Konkurs plastyczny „Zaprojektuj swojego Gryfa” | Kunstwettbewerb „Entwerfe deinen Greif”

🇵🇱

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pn. „Zaprojektuj swojego Gryfa” 📣📣

✏ Celem konkursu jest:

►zaprojektowanie autorskiej wizji na temat pomorskich gryfów.
►rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dziecka,
►rozwój kultury i sztuki, promowanie umiejętności plastycznych, promocja czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców,
►twórcza organizacja czasu wolnego, 
►rozbudzanie wrażliwości estetycznej dziecka.

✏ TEMAT: Projekt Gryfa

✏ TECHNIKA WYKONANIA: dowolna

✏ WARUNKI UCZESTNICTWA: 
Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 1 pracę. 

✏ WIEK UCZESTNIKÓW: 5-12 lat

✏ NAGRODY: Nagrody rzeczowe i możliwość wykorzystania projektu w aplikacji

✏ REGULAMIN:

✏ TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC: 

15 listopada 2021 r.

Stowarzyszenie Media Dizajn, 
biuro@mediadizajn.pl
al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin

Konkurs jest realizowany w ramach projektu “W krainie Gryfa” przy wsparciu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

🇩🇪

Du hast Spaß am Malen, Basteln und bist zwischen 5 und 12 Jahre alt? Dann mach‘ beim Wettbewerb mit. Das Motto unseres Wettbewerbs lautet: GREIFEN – Wappen Pommerns DAS IST EURE AUFGABE: Entwerfe deinen Greifen 📣📣

✏KUNSTTECHNIKEN: beliebig

✏TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
Jeder Teilnehmer darf maximal 1 Arbeit vorstellen.

✏ ALTER DER TEILNEHMER: 5-12 Jahre

✏ AUSZEICHNUNGEN: Sachpreise und die Möglichkeit, das Projekt in der Bewerbung zu verwenden

✏ Schickt eure Idee bis 15 November 2021 an:

Media Dizajn
biuro@mediadizajn.pl
al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin

oder

schloss bröllin
marta.borowska@broellin.de
Bröllin 3
17309 Fahrenwalde

✏ Der Wettbewerb wird im Rahmen des Projektes „Greifenland” durch die Europäische Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Staatshaushalt mitfinanziert (Fonds für kleine Projekte Interreg V A Mecklenburg- Vorpommern / Brandenburg / Polen in der Euroregion Pomerania).