Warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych | Workshops für Grundschullehrer

Warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych | Workshops für Grundschullehrer

PL

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych do udziału w warsztatach! Edukacja zdalna wpływa na kondycję psychiczną dzieci. Dłuższa rozłąka z rówieśnikami, coraz dłuższe zamknięcie w domu powoduje, iż dzieci zgłaszają znaczne obniżenie nastroju, stany lękowe i brak chęci wyjścia z domu.

05.11.2021 godz 16:00-18:00 | prowadząca: Katarzyna Jurewicz

Stres u dziecka – o co tu chodzi? 
Jak powstaje stres u dziecka i jak ono go przeżywa. Jak działa mózg dziecka i przed czym ma ochronić reakcja stresowa. Kiedy zachowanie stresowe dziecka jest w normie, a kiedy należy ingerować. (1h)

Strefy regulacji u dziecka. Radość, odpoczynek, a może złość, agresja czy lęk? W jakich strefach funkcjonuje dziecko? Jak organizm dziecka reguluje jego stan i w jaki sposób można pomagać dziecku w
samoregulacji. (1h)


19.11.2021 godz 16:00-18:00 | prowadzący: Przemysław Głowacki

Dziecko w cyberprzestrzeni. Cyber zaburzenia i cyber uzależnienia we współczesnym świecie Internetu i multimediów.
(1h)

Jak chronić dziecko, w kontakcie z cyberprzestrzenią. 
Kiedy sieć daje korzyści i kiedy szkodzi? Na jakie obszary należy zwrócić uwagę kiedy dziecko korzysta z Internetu i gier. (1h)

W krainie Gryfa to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Media Dizajn i Schloss Bröllin przy wsparciu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania). Projekt współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona (max 20 osób), obowiązują zapisy:
https://forms.gle/3FR9JWkxatQGTRxm7

DE

Wir laden die Grundschullehrer im rahmen des projekts “Im Greifenland” zum Worksop ein.

Die Fernausbildung wirkt sich auf die psychische Verfassung der Kinder aus. Soziale Isolation führt dazu, das die Kinder unter Stimmungsschwankungen, Ängsten und mangelnden Wunsch das Haus zu verlassen leiden.

5.11.2021, 16:00-18:00 Uhr | Moderatorin: Katarzyna Jurewicz

Stress bei Kindern – was hat es damit auf sich?
Wie Stress bei einem Kind entsteht und wie es ihn erlebt. Wie das Gehirn eines Kindes funktioniert und wovor die Stressreaktion schützen soll. Wann das Stressverhalten eines Kindes normal ist und wann man eingreifen sollte. (1h)

Der Regulierung Zonen beim Kind
Freude, Entspannung oder vielleicht Wut, Aggression oder Angst? In welchen Zonen ist das Kind aktiv? Wie reguliert der Körper des Kindes seinen Zustand und wie können Sie dem Kind
helfen, sich selbst zu regulieren? (1h)

19.11.2021, 16:00-18:00 | Moderator: Przemysław Głowacki

Das Kind im Cyberspace
Cyber-Störungen und Cyber-Süchte in der modernen Welt des Internets und der Multimedia.
(1h)

Wie schützt man ein Kind im Kontakt mit dem Cyberspace?
Wann bringt das Netz Vorteile und wann schadet es? Was Sie beachten müssen, wenn Ihr. Kind das Internet und Spiele nutzt. (1h)

Die Workshops werden im Rahmen des Projektes „Im Greifenland” durch die Europäische Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Staatshaushalt mitfinanziert (Fonds für kleine Projekte Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen in der Euroregion Pomerania).

Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos, die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt (max. 20 Personen), Anmeldung erforderlich:
https://forms.gle/3FR9JWkxatQGTRxm7

Die Teilnehmer erhalten vor dem Workshop einen Link mit Zugang zu der Plattform, auf der die Vorträge stattfinden werden.