Warsztaty dla organizatorów wydarzeń o charakterze kulturowym

Warsztaty dla organizatorów wydarzeń o charakterze kulturowym

Wraz z Fundacją Baltus serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym warsztacie dla organizatorów wydarzeń́ o charakterze kulturowym z obszaru : Chojnicki, Słupski, Starogardzki, Gdański, Trójmiejski i Elbląski (powiat braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski. i ostródzki), którzy organizują lub planują organizować wydarzenia, w szczególności o charakterze kulturowym.

Spotkanie odbędzie się 21 października 2020 r. , godz. 09:00 – 17:00 w Elblągu –   Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk ul. Stary Rynek 25,  82-300 Elbląg. Warsztat jest realizowany w ramach projektu „BALTIC STORIES.  Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o  charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Warunki udziału w warsztatach:

 • Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie pracownicy jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek organizacyjnych samorządu oraz członkowie i przedstawiciele organizacji pozarządowych (NGO).
 • Zgłoszenia przyjmujemy drogą e- meilową; biuro@mediadizajn.pl, telefoniczną: 91 4240464 lub poprzez zapisy na formularzu  
 • Z uwagi na ograniczoną liczbę̨ miejsc decyduje kolejność́ zgłoszeń́. 
 • Pierwszeństwo w warsztatach mają podmioty, które pragną realizować wydarzenie o charakterze kulturowym i są zainteresowane :
  • analizą odbiorców wydarzeń o charakterze kulturowym,
  • chcą wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju przy ich organizacji,
  • wykorzystywać narzędzia marketingowe w oparciu o media społecznościowe,
  • zgłębiać wiedzę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  • chcą stworzyć grupę współpracujących ze sobą organizatorów wydarzeń o charakterze kulturowym,
  • chcą podpisać deklarację o współpracy w ramach projektu Baltic Stories.
 • Zgłaszając się do udziału w warsztatach wyrażają̨ Państwo zgodę̨ na utrwalanie swojego wizerunku i wykorzystanie zdjęć i filmów w materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz sprawozdawczych, związanych z realizacją projektu. A także we wszelkich innych działaniach i materiałach promocyjnych Baltic Stories.
 • Po zakwalifikowaniu będziemy kontaktować się ze wszystkimi uczestnikami. Na warsztatach omówimy między innymi: analizę odbiorców wydarzeń kulturowych, analiza otoczenia, storytelling, mapowanie klientów, strategie zaangażowania odbiorcy, cele zrównoważonego rozwoju. Progam warsztatów opiera się na metodzie design thinking.

Projekt realizowany jest w ramach programu Interreg South Baltic