Społeczny wymiar designu

Społeczny wymiar designu

Zespół Socjologii i Psychologii Organizacji IS US, Stowarzyszenie Media Dizajn, Inkubator Kultury w Szczecinie oraz Szczeciński Oddział PTS zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Społeczny wymiar designu, która odbędzie się w Szczecinie w dniu 29 września 2020.

Przemiany jakie dokonały się w ostatnim czasie w postrzeganiu samego designu, jak również zmiany w obrębie interakcji designu z otoczeniem sprawiają, że przekroczył on dawne granice projektowania przemysłowego wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom wielu branż i obszarów, które często z przemysłem nie mają wiele wspólnego. Wszechobecność wzornictwa w codziennym życiu – projektowanie produktów, komunikacji, informacji i interfejsów, otoczenia, usług, a nawet protestu – skłaniają do zastanowienia się nad społecznym wymiarem designu.

Niewątpliwie design przekraczający granice przedmiotu jest coraz częściej utożsamiany z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań w sferze szeroko rozumianej ludzkiej aktywności i problemów współczesnego świata. Dlatego też w ostatnim czasie stał się istotnym narzędziem w obszarze aktywności miejskich i tworzenia tożsamości miast, projektowania różnorodnych rozwiązań w interesie społeczeństwa, odpowiadania na problemy społeczne (np. wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych), ograniczania negatywnego wpływu wytwórczości na środowisko naturalne (eko design, design zrównoważony itp.).

W jaki sposób design funkcjonuje w społecznej świadomości? Jak społeczeństwo oddziałuje na design, a jak design wpływa na społeczeństwo? W jaki sposób design kształtuje nasze gusta? Jak reaguje na społeczne potrzeby? – to tylko część z pytań, które chcemy zadać uczestnikom konferencji. 

Program 

9.00 – 9.15 – OTWARCIE KONFERENCJI

(dyrektor Instytutu Socjologii US prof. Maciej Kowalewski oraz Prezes Stowarzyszenia Media Dizajn i Dyrektor Szczecińskiego Inkubatora Kultury dr Monika Tomczyk)

9.15 –11.00 Sesja 1 – SPOŁECZNE I ETYCZNE ASPEKTY DESIGNU

(prowadząca: dr hab. Beata Pawłowska, Uniwersytet Łódzki) – dr hab. Paulina Rojek-Adamek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),

Społeczny wymiar designu – od afirmacji do spekulacji. O funkcjach i zadaniach współczesnego Designu – ONLINE

– dr hab. Blanka Brzozowska (Uniwersytet Łódzki),

Playable city – nowe wyzwanie dla miejskiego designu – ONLINE

– mgr Alicja Baczyńska-Hryhorowicz (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UMCS w Lublinie),

Etnodizajn bez folkloryzmu? Rozważania na przykładzie firmy IKEA – ONLINE

– mgr Magda Prokopczuk (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie),

W fabrykach doznań – o zmysłowości pozabiurowych przestrzeni pracy – ONLINE

– mgr inż. architekt Ewa Balanicka,

Społeczna odpowiedzialność projektanta – etyczne aspekty projektowania na przykładzie

architektury i mody

– mgr Marta Wylegała (Szczeciński Inkubator Kultury, Uniwersytet Szczeciński),

Design odpowiedzialny w NGO – jak go wdrażać w życie?

– mgr Kaciaryna Bychak,

Między perfekcją maszyny a niedoskonałością rękodzieła. Retradycja sztuki ludowej we

współczesnym designie

11.00– 11.45 – PRZERWA KAWOWA 

11.45-13.30 Sesja 2 – DESIGN W PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH

(prowadzący prof. Maciej Kowalewski, Uniwersytet Szczeciński) – dr Marta Jaskulska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), mgr Joanna Starba (Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie),

Miejska infrastruktura rowerowa – między estetyką a użytecznością

– dr Magdalena Małachowska (Akademia Sztuki w Szczecinie),

Zmiany w przemysłach kreatywnych w województwie zachodniopomorskim w kontekście

Europy Centralnej

– dr Kalina Kukiełko-Rogozińska (Uniwersytet Szczeciński),

Portrety z zaczarowanego lasu. Projekt The Tree Planters Rity Leistner.

– Piotr Pawłowski (Politechnika Łódzka, student architektury),

Dizajn i przemoc

– dr Roland Dobrzeniecki-Łukasiewicz (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Akademia Humanistyczna w Pułtusku),

Symulakra – rzeźba społecznej interakcji

– mgr inż. Piotr Biniek,

Design kadru, ujęcia i planu filmowego, który w formie obrazu telewizyjnego wkracza do

przestrzeni prywatnej mieszkań i domów. Odpowiedzialność twórcy i widza

– dr Monika Tomczyk (Uniwersytet Szczeciński), dr Monika Spychalska-Wojtkiewicz (Uniwersytet Szczeciński),

Design doświadczeń w kontekście wyzwań współczesnej gospodarki

13.30-14.00 – PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE:

WYSTAWA BALTIC HOME : (kuratorzy wystawy: Beata Kuracińska, Hanna Wysocka, Grzegorz Piaseczny, produkcja: Klein/Spychalska-Wojtkiewicz)

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: dr Karolina Izdebska 

Zastępczyni Przewodniczącej: dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś, prof. US

Członkowie: dr Monika Tomczyk, dr Arkadiusz Kołodziej, mgr Aleksandra Sileńska, mgr Anna Ścibior-Butrym, Kamil Draganek, Wojciech Rodzeń, Paweł Trojnacki

Organizatorzy: Zespół Socjologii i Psychologii Organizacji, Instytut Socjologii, Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Media Dizajn, Szczeciński Inkubator Kultury, Szczeciński Oddział PTS

Miejsce: INKU Szczeciński Inkubator Kultury al. Wojska Polskiego 90