VII Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus

VII Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus

Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus, poświęcony jest tematyce przemysłów kreatywnych oraz ich wpływu na region, gospodarkę, lokalną tożsamość i biznes. Wydarzenie ma na celu wspieranie przedsiębiorczości poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań i działań, które zmieniają świat na lepsze 🌎


Tradycyjnie już, w pierwszy dzień (czwartek 19.10) zaprosimy Was na inspirujące wykłady i panele dyskusyjne, zaś dzień drugi (piątek 20.10) dedykowany będzie warsztatom ✨


VII Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus odbędzie się w Szczecinie w dniach 19-20 października 2023 r., pod hasłem Design na receptę 👀 Wydarzenie będzie inauguracją regionalnej dyskusji na temat roli sztuki i kultury we wspieraniu dobrego samopoczucia i zdrowia 🤍


Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny. Dołączajcie do wydarzenia, niebawem więcej szczegółów!


🟨CO: VII Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus
🟨GDZIE: Szczecin (dokładne miejsce zostanie podane we wrześniu)
🟨KIEDY: 19 października 2023 godz. 17:00 – 20:00
🟨ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Media Dizajn
🟨PARTNERZY: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Gmina Miasto Szczecin, INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych
🟨KONTAKT: biuro@mediadizajn.pl
🟨Zapisy na konferencję: https://forms.gle/W8CH3uN5hjZdS1846
🟨Zapisy na warsztaty (w dniu 20 października) wystartują pod koniec września


⚪ Wydarzenie realizowane w ramach projektu „AkTYwny KreaTYwny – pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej”. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt finansowany przez Islandię Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
⚪ Działanie współfinansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin

[EN]
The Design Plus International Creative Congress, is dedicated to the topic of creative industries and their impact on the region, economy, local identity and business. The event aims to support entrepreneurship by promoting innovative solutions and activities that change the world for the better 🌎


Traditionally, the first day (Thursday 19.10) we will invite you to inspiring lectures and panel discussions, while the second day (Friday 20.10) will be dedicated to workshops ✨


The 7th International Creative Design Plus Congress will be held in Szczecin on October 19-20, 2023, under the theme Design for prescription 👀 The event will be the inauguration of a regional discussion on the role of art and culture in supporting well-being and health 🤍


Admission to all events will be free. Join the event, more details coming soon!


🟨WHAT: VII International Creative Congress Design Plus
🟨WHERE: Szczecin (exact location will be announced in September)
🟨WHEN: October 19, 2023 5:00 pm – 8:00 pm
🟨ORGANIZER: Media Design Association
🟨PARTNERS: Marshal’s Office of the West Pomeranian Voivodeship, Municipality of Szczecin, INKU Creative Sectors Incubator
🟨CONTACT: biuro@mediadizajn.pl
🟨Conference registration: https://forms.gle/W8CH3uN5hjZdS1846
🟨Registrations for the workshop (on October 20) will start at the end of September