Szkolenie Motywacja

Szkolenie Motywacja

Motywacja – dlaczego raz mi się chcę, a drugim razem nie? Z jakiego powodu podejmuję
zadania, a później trudno mi je dokończyć? Jak wspierać i inspirować do działania siebie i
innych? Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi w trakcie szkolenia poświęconego
motywacji.


Informacje o prowadzącej: Katarzyna Libiszewska – od wielu lat realizuje się zawodowo
jako trener. Warsztaty z rozwoju osobistego, które prowadzi oparte są na doświadczeniu i
wiedzy z zakresu kompetencji społecznych. Pomaga to łatwo przyswoić wiedzę i praktycznie
rozwijać swoje umiejętności. Uwielbia metodę outdoor education, kiedy tylko może wyciąga
grupy na świeże powietrze, aby pracować w środowisku naturalnym. W swojej pracy
wykorzystuje wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę, którą zdobyła w trakcie Studium
Socjoterapii i Psychoterapii, Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, Szkolenia z Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Szkolenia Outdoor Education.


CO: Szkolenie ABC projektu
GDZIE: INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych al. Wojska Polskiego 90
KIEDY: 21 lipca 2023
GODZINA: 10:00-14:00
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 10 osób
PROWADZĄCA: Katarzyna Libiszewska
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://tiny.pl/cgvfn
ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Media Dizajn oraz INKU Inkubator Sektorów
Kreatywnych
KONTAKT: Magda Roman e-mail: mroman@mediadizajn.pl tel.:91 424 04 64

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny


Wydarzenie realizowane w ramach projektu „AkTYwny KreaTYwny – pobudzanie
ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej”.


Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji
społecznej.


Projekt finansowany przez Islandię Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w
ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


Działanie współfinansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin.