Konkurs plastyczny pt. „Co mogę zrobić, aby być Eko-młodzikiem?”

Konkurs plastyczny pt. „Co mogę zrobić, aby być Eko-młodzikiem?”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „Co mogę zrobić, aby być Eko-młodzikiem?”. Celem konkursu jest kształtowanie przyjaznych środowisku postaw i pokazanie dziecięcego spojrzenia na tematy ekologiczne. 

Wszystkie otrzymane pracę zostaną częścią wystawy konkursowej, którą będzie można podziwiać w przestrzeni INKU Inkubatora Sektorów Kreatywnych.

Projekt „EKO – młodzik” jest ideą, która łączy edukację dzieci (7-10 lat) i młodzieży (11-14 lat) o tematyce ekologicznej wraz z zabawą, tworząc kreatywną formę spędzania czasu wolnego. Inicjatywa projektu powstała w oparciu o palące potrzeby ciągłego wzrostu świadomości i wiedzy na tematy ekologiczne w Szczecinie. Inicjatywa projektowa obejmuje cykl wydarzeń pod nazwą „Eko- młodzik” składający się na: kreatywne warsztaty ekologiczne, konkurs plastyczny, wystawę prac konkursowych oraz pokaz filmowy o tematyce zmian klimatycznych.

Zasady udziału:

  • Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat.
  • W Konkursie może zostać zgłoszona tylko jedna Praca każdego z Uczestników.
  • Technika wykonania prac: dowolna z wyłączeniem prac przestrzennych. Format prac: A4 lub A3.
  • Prace należy dostarczyć osobiście na adres: Stowarzyszenie Media Dizajn, al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin. Prace można dostarczać w dni robocze w godz. 8:30-18:00.
  • Zgłoszona Praca powinna być zgodna z tematem Konkursu i stworzona samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
  • Na zgłoszenia czekamy od 1.06.2023 do 13.06.2021 do godz.18:00.
  • Ogłoszenie wyników nastąpi 06.2023 na stronie internetowej www.inku.pl
  • Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe, dyplomy oraz udział w wystawie prac konkursowych.

Załączniki:

Regulamin konkursu plastycznego pt. Co mogę zrobić, aby być Eko-młodzikiem

Oświadczenie-Rodzica- lub- opikuna- Załącznik-1-(1)

Więcej informacji o pozostałych wydarzeniach:

14 czerwca 2023 | godz. 17:00-19:00 | Warsztaty plastyczne „Eko młodzik” dla dzieci

Link: https://fb.me/e/1icPIFnyq 

15 czerwca 2023 | godz. 17:00-19:00 | Warsztaty plastyczne „Eko młodzik” dla młodzieży 

Link: https://fb.me/e/3Az8p2Iv2 

15 czerwca 2023 | godz. 16:30-17:00 | Pokaz filmów krótkometrażowych „Eko młodzik” 

Link: https://fb.me/e/BzyfKdBu 

ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Media Dizajn, INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych, Pomorze Zachodnie, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

KONTAKT: Magda Roman, tel. 91 424 04 64, mroman@mediadizajn.pl

Konkurs plastyczny odbywa się w ramach Programu Społecznik 2022-2024. 

Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

#PomorzeZachodnie #ProgramSpołecznik #społecznik #KARR #konkurs