Laboratorium badań nad szczęściem i edycja wiosenna Porastania

Laboratorium badań nad szczęściem i edycja wiosenna Porastania

W ramach Laboratorium Badań nad Szczęściem i naszego szczecińskiego projektu „Porastanie”, ostatnie warsztaty w edycji wiosennej odbyły się w okolicznościach natury. Podczas warsztatów poszukiwaliśmy połączeń i odpowiedzi na pytania o negocjacje między ludźmi a florą i dyskutowaliśmy nad koncepcją ustanowienia w mieście Ambasady Natury. 
Na wybranych siedliskach wokół miasta pozostawiliśmy skrzynie, które w wyniku samosiewu, bez udziału człowieka, porosną roślinnością 🌿 Skrzynie te, z nieznaną wcześniej obsadą roślinnych emisariuszy zostaną po 2-3 miesiącach przeniesione do miasta, które wyrażą wolę nawiązania stosunków dyplomatycznych z pozamiejską florą.

Koproducenci wiedzy: Akademia Sztuk Pięknych Katowice, BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Stowarzyszenie Media Dizajn (INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych), Galeria Arsenał w Białymstoku

Strona projektu: http://www.postkomfortocen.info