Inno-Tec-Lab project

Inno-Tec-Lab project

Projekt Erasmus + – Rozwój możliwości w dziedzinie projektowania dla karier technicznych poprzez laboratoria innowacji – INNO-TEC-LAB.

Projekt jest 24-miesięczną inicjatywą, która rozpoczęła się 14 września 2020 roku.

Wśród kilku stworzonych produktów, moduł nauczania ma na celu służyć jako podstawa do kursów, w których trenerzy będą uczestniczyć (TRAIN-THE-TRAINERS) i które będą realizować (kursy INNO-TEC-LAB). Moduł edukacyjny zawiera cele, zakres efektów uczenia się, działania i odpowiadające im materiały, metodologię i wymagane zasoby. Zaprojektowanie specjalnej sekcji dotyczącej działań mających na celu poprawę aktywnego uczestnictwa kobiet uczących się oraz uczestników z mniejszymi szansami ze względu na przeszkody społeczne, ekonomiczne.

Inny produkt intelektualny – Train-the-Trainers – ustrukturyzowane szkolenie online dla nauczycieli. Jego głównym celem jest wzmocnienie zdolności nauczycieli do reagowania i przewidywania zmian w środowisku edukacyjnym i zawodowym, szczególnie związanych z karierami technicznymi, zgodnie ze zrównoważonym rozwojem i kontekstem specyficznym dla kontekstu.

Zaangażowane grupy docelowe to pracownicy konsorcjum, rektorzy, profesorowie, nauczyciele i trenerzy.
Train-the-Trainers jest dostępny na bezpłatnej platformie internetowej. Wybrani uczestnicy muszą jedynie zarejestrować się na platformie, aby uzyskać dostęp do szkolenia. Pierwsza sesja (pilotażowa) jest otwarta dla uczestników od 21/9/21 do 14/10/21 w łącznej liczbie 24 godzin.
Druga sesja zostanie zrealizowana do końca roku.
Oprócz dorobku intelektualnego i strony na Facebooku istnieje teraz strona internetowa specjalnie poświęcona projektowi.

Więcej wiadomości związanych z projektem można znaleźć na:

https://www.innoteclab.eu/ oraz https://www.facebook.com/InnoTecLab