Creative Ports Catalogue

Creative Ports Catalogue

Projekt  „Creative Ports ” realizowany jest w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Jego głównym celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju sektora przemysłu kulturowego i kreatywnego (CCI) oraz internacjonalizacja  jego przedstawicieli  w Regionie Morza Bałtyckiego. Dlatego też z przyjemnością prezentujemy rezultaty prac nad pilotażowymi inicjatywami, które mają na celu wpieranie sektora CCI.

Wszelkie informacje dotyczące inicjatyw, inspiracje, podpowiedzi, know-how jak wspierać internacjonalizację podmiotów kreatywnych oraz kulturalnych zawarte są tutaj:

https://www.creativeportscatalogue.eu/

Podjęte działania miały miejsce pomiędzy jesienią 2020 a latem 2021 w różnych krajach regionu Morza Bałtyckiego, a także w Internecie. Był to czas bardzo trudny dla sektora CCI ale dzięki podejmowanym inicjatywom udawało się podtrzymywać ducha kreatywności. Wszystkie inicjatywy są opisane bardzo szczegółowo ze wskazówkami dla każdego kto chciałby podobne wydarzenie przeprowadzić w swoim regionie.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem narzędzi, inicjatyw pomagających w umiędzynarodowieniu działalności.

Więcej informacji o projekcie Creative Ports:  

https://www.creativeports.eu

W projekcie bierze udział 14 partnerów z: Niemiec (Instytut Goethego, Hamburg Kreativ Gesellschaft – miejska instytucja kulturalna, Nordkolleg Rendsburg (Ars Baltica) – Akademia edukacji kulturalnej w Szlezwiku-Holsztynie), Danii (Duński Instytut Kultury, Filmby Aarhus – instytucja otoczenia biznesu), Estonii (Uniwersytet Technologiczny w Tallinie, Inkubator Biznesu w Tallinie, Centrum biznesowo-kreatywne Creative Estonia), Finlandii (Small Business Center – Uniwersytet Nauk Stosowanych), Litwy (Miasto Wilno), Rosji (InnoPartnership – partnerstwo Europejsko-Rosyjskie/ Petersburskie Centrum Informacji i Analiz), Szwecji (Miasto Malmö), Polski(Stowarzyszenie Media Dizajn, Województwo Zachodniopomorskie).

Wartość całkowita przedsięwzięcia to 552 790 zł, w tym środki unijne to 469 872 zł. Projekt będzie realizowany do września 2021 r.