Bliższe spojrzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym: Model biznesowy, który dba o ludzi i planetę

Bliższe spojrzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym: Model biznesowy, który dba o ludzi i planetę

Koncepcja gospodarki cyrkulacyjnej zyskuje coraz większe zainteresowanie. Jeśli ktoś jeszcze o tym nie słyszał, gospodarka cyrkularna to taka, w której materiały są wykorzystywane wielokrotnie, a nie wyrzucane jako odpady po pierwszym użyciu. Obecnie istnieje wiele przykładów firm, które prowadzą działania na rzecz tego modelu – nazywa się je „przedsiębiorstwami cyrkularnymi”. Postaramy się  wprowadzić was do gospodarki cyrkularnej, jej zasad i korzyści, a także przykłady firm, które przeszły na bardziej zrównoważony model biznesowy. Nadszedł czas, aby zmienić nasz stosunek do zasobów i stworzyć systemy o obiegu zamkniętym, które nie tylko dbają o ludzi i planetę, ale także generują wartość dla wszystkich trzech zaangażowanych stron.

 

Co to jest gospodarka cyrkulacyjna?

Gospodarka cyrkularna to zrównoważony model biznesowy, który ma na celu zmniejszenie ilości odpadów i ochronę środowiska poprzez optymalizację wykorzystania zasobów i zwiększenie ich odzysku. Jest ona przeciwieństwem gospodarki linearnej, w której zasoby są wydobywane, wytwarzane w produkty, zużywane, wyrzucane i zastępowane nowymi materiałami. Gospodarka cyrkulacyjna ma na celu ograniczenie ilości odpadów i zanieczyszczeń poprzez zamykanie obiegu poprzez wielokrotne wykorzystywanie materiałów i ich recykling w celu przedłużenia ich żywotności. Termin „gospodarka cyrkularna” został pierwotnie stworzony przez Fundację Ellen MacArthur w 2009 roku. Fundacja Ellen MacArthur jest brytyjską organizacją non-profit, której celem jest przyspieszenie przejścia na „gospodarkę cyrkularną”. Gospodarka cyrkularna opiera się na następujących zasadach: – Wykorzystanie zasobów odnawialnych – Znajdź i wygeneruj zasoby odnawialne, takie jak energia słoneczna i rośliny. Zasoby odnawialne są nie tylko trwałe, ale także mogą być wielokrotnie wykorzystywane i poddawane recyklingowi. – Zapobiegaj zanieczyszczeniom – Minimalizuj ilość zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, które są uwalniane i poddawane recyklingowi. – Ponowne wykorzystanie materiałów – Znajdź nowe zastosowania dla swoich produktów i materiałów, które nie trafiają na wysypiska śmieci. – Odzyskuj energię – Odzyskuj energię z odpadów podczas produkcji i po jej zakończeniu w celu wytworzenia nowej energii lub materiałów. – Projektowanie bez odpadów – projektuj produkty i procesy, które wytwarzają mniej odpadów i optymalizują wykorzystanie materiałów. – Zamknij pętlę – szukaj możliwości zamknięcia pętli i tworzenia prawdziwie okrężnych modeli biznesowych.

 

Dlaczego gospodarka cyrkularna?

Przewiduje się, że do 2050 roku liczba ludności na świecie wzrośnie do 9 miliardów, co oznacza, że będziemy potrzebować o 70% więcej żywności i o 50% więcej wody. Aby utrzymać ten wzrost, będziemy również potrzebować dwa razy więcej energii i surowców. Jednocześnie stoimy w obliczu coraz większych wyzwań środowiskowych, takich jak zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska i wyczerpywanie się zasobów. Obecna gospodarka linearna nie jest w stanie sprostać tym wyzwaniom, ponieważ opiera się na ograniczonych zasobach i generuje wysoki poziom zanieczyszczeń. Gospodarka cyrkularna to nowy model biznesowy, który ma na celu stawienie czoła tym wyzwaniom. Ograniczając ilość odpadów i zwiększając efektywność materiałową i energetyczną, gospodarka cyrkularna może zapewnić zrównoważone rozwiązanie problemu niedoboru zasobów, zanieczyszczenia środowiska i zmian klimatycznych. Może także stworzyć nowe możliwości biznesowe dla firm, które są w stanie dokonać tej transformacji.

 

Korzyści płynące z gospodarki cyrkulacyjnej

– Oszczędność zasobów – gospodarka cyrkularna może zaoszczędzić do 2050 roku nawet 60% ograniczonych zasobów światowych. – Oszczędza energię – może oszczędzać energię, zmniejszając ilość energii potrzebnej do wytworzenia produktu nawet o 60%. – Pomaga środowisku – zmniejszając zapotrzebowanie na surowce pierwotne, gospodarka cyrkulacyjna może ograniczyć emisję CO2 nawet o 50%. Zmniejsza także potrzebę wylesiania, co jest dobrą wiadomością dla gatunków krytycznie zagrożonych, takich jak orangutan czy tygrys syberyjski. – Zmniejszenie ilości odpadów – zmniejszając ilość odpadów, gospodarka cyrkularna może zapobiec składowaniu 70% światowych odpadów na wysypiskach. – Zwiększa innowacyjność – modele biznesowe oparte na gospodarce cyrkulacyjnej zachęcają do innowacji i kreatywności, ponieważ ich celem jest znalezienie nowych zastosowań dla materiałów i produktów.

 

Kluczowe zasady gospodarki cyrkularnej

– Wykorzystuj zasoby odnawialne – Szukaj i wytwarzaj zasoby odnawialne, takie jak energia słoneczna i rośliny. Zasoby odnawialne są nie tylko trwałe, ale także mogą być wielokrotnie wykorzystywane i poddawane recyklingowi.

– Zapobiegaj zanieczyszczeniom – Minimalizuj ilość zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, które są uwalniane i poddawane recyklingowi. – Ponowne wykorzystanie materiałów

– Znajdź nowe zastosowania dla swoich produktów i materiałów, które nie trafiają na wysypiska śmieci.

– Odzyskuj energię – Odzyskuj energię z odpadów podczas produkcji i po jej zakończeniu w celu wytworzenia nowej energii lub materiałów.

-Projektowanie bez odpadów – projektuj produkty i procesy, które wytwarzają mniej odpadów i optymalizują wykorzystanie materiałów. –

-Zamykanie obiegu – Należy szukać możliwości zamykania obiegu i tworzenia prawdziwie okrężnych modeli biznesowych.

– Stosowanie odpowiednich technologii – stosowanie odpowiednich technologii w odniesieniu do produktu i procesu produkcyjnego, a także do zarządzania zasobami.

– Planuj cały cykl życia – Planuj cały cykl życia produktu, od jego powstania do końca życia.

– Zaangażowanie interesariuszy – Zaangażowanie wszystkich interesariuszy w cały łańcuch wartości, cały cykl życia i transformację w kierunku gospodarki cyrkulacyjnej.

 

Przykłady firm stosujących model biznesowy gospodarki cyrkularnej

Istnieje wiele przykładów firm, które przyjęły model biznesowy gospodarki cyrkularnej. Należą do nich Tesla, Patagonia, Airbnb i IKEA. Tesla, firma produkująca samochody elektryczne i urządzenia do magazynowania energii, przyjęła model obiegu zamkniętego. Wykorzystuje odnawialne źródła energii i zaprojektowała swoje samochody tak, by mogły być ponownie wykorzystywane przez wiele pokoleń. Patagonia, firma odzieżowa, wdrożyła program odkupu, co oznacza, że po pewnym czasie odkupuje od klientów ubrania, naprawia je i odsprzedaje. Firma nawiązała także współpracę z Worn Again, brytyjskim start-upem, który zbiera ubrania i inne tekstylia, a następnie odnawia je w celu stworzenia nowych produktów. Airbnb, firma oferująca usługi hotelarskie online, nawiązała współpracę z nowymi firmami działającymi w tej branży, takimi jak Reclaim Urban Waste, która przekształca odpady żywnościowe w kompost, oraz Bio-bean, która wykorzystuje fusy po kawie do produkcji biopaliw. IKEA, firma meblarska, wdrożyła szereg inicjatyw związanych z gospodarką cyrkularną. Stworzyła katalog produktów wykonanych z materiałów przyjaznych środowisku i eksperymentuje z technologią druku 3D, by tworzyć nowe produkty.

 

Wady modelu biznesowego gospodarki cyrkularnej

Przejście na gospodarkę cyrkularną wiąże się z kilkoma wyzwaniami. Brakuje danych na temat aktualnego stanu dostępności zasobów, co utrudnia pomiar obecnej i przyszłej dostępności zasobów. Brakuje również zachęt regulacyjnych i finansowych, które mogłyby przyspieszyć przejście na gospodarkę cyrkularną. Przejście to wymaga również od firm zmiany sposobu myślenia, co może być trudne do zrealizowania. Istnieją również wyzwania technologiczne, ponieważ technologie, które mogą ułatwić to przejście, takie jak biologia syntetyczna i zaawansowane metody recyklingu, są wciąż na wczesnym etapie rozwoju. Inne wyzwania to niepewność źródeł przychodów, brak standaryzacji oraz zarządzanie łańcuchem dostaw.

 

Wnioski

Przejście do gospodarki cyrkulacyjnej jest niezbędne, ponieważ może pomóc nam zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na zasoby poprzez jak najlepsze wykorzystanie zasobów, którymi dysponujemy. Istnieje wiele przykładów firm, które przyjęły model biznesowy gospodarki cyrkularnej. Przejście na gospodarkę cyrkularną to coś więcej niż tylko przyjęcie nowego modelu biznesowego; to przemyślenie na nowo sposobu, w jaki współpracujemy ze sobą i z przyrodą. Oferuje ono również wiele korzyści, takich jak ograniczenie ilości odpadów, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i ochrona ograniczonych zasobów. Przejście do gospodarki cyrkulacyjnej wiąże się jednak z kilkoma wyzwaniami, a przedsiębiorstwa będą musiały współpracować, aby im sprostać.