AkTYwny KreaTYwny – pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej

AkTYwny KreaTYwny – pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej

Projekt Aktywny Kreatywny – pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej ma na celu podniesienie kompetencji biznesowych, kulturalnych i przedsiębiorczych wśród przedstawicieli sektora kreatywnego z Polski i Norwegii, internacjonalizacja ich dorobku, budowanie sieci współpracy, oraz tworzenie sprzyjających warunków do powstania i rozwoju organizacji sektora kreatywnego.

Przygotowując koncepcję projektu kierowaliśmy się celami i potrzebami zdefiniowanymi w strategiach krajowych i unijnych oraz konsultacjami przeprowadzonymi z organizacjami działającymi w sektorze kreatywnym oraz dotychczasowymi partnerami biznesowymi, akademickimi oraz administracją.

Wydarzenia będą realizowane w Polsce i w Norwegii. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Media Dizajn, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk i International Development Norway AS.

W projekcie podjętych będzie szereg działań podnoszących umiejętności kreatywnych przedsiębiorców, zaplanowane są m.in.:

warsztaty i szkolenia
curriculum menedżer – kreatywny
konsultacje
wizyty studyjne
executive training
kongres kreatywny
miejsca kreatywne
sekretariaty kreatywne
wystawy sztuki użytkowej (odbędą się stacjonarnie i interaktywne)
strategia wzmocnienia przedsiębiorczości wśród sektora kreatywnego
wsparcie firm i instytucji z sektora kreatywnego i kultury objętych wsparciem
cyfrowe miejsce sztuki

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Projekt finansowany przez Islandię Liechtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.