Zakończył się Wirtualny Festiwal Podróżniczy Na pograniczu

Zakończył się Wirtualny Festiwal Podróżniczy Na pograniczu

Zakończył się nasz turystyczny projekt Wirtualny Festiwal na Pograniczu, dzięki któremu mieszkańcy pogranicza mogli wziąć udział w warsztatach turystycznych, wystawie zdjęć dokumentującej wydarzenia na granicy w trakcie pandemii oraz wybrać się na wycieczkę krajobrazową po Euroregionie.

🚶
🚶‍♂️

Wirtualny Festiwal to projekt, który realizowany był od marca do czerwca. Przez ten czas powstały 2 filmy pokazujące perełki turystyczne Euroregionu Pomerania. Filmy to kompleksowe wykorzystanie kulturowego i przyrodniczego potencjału Euroregionu Pomerania. Dzięki nim możemy przenieść się nad rozlewiska Odry, przemierzyć Uckermark rowerowo.

✔️

Odbiorcami filmów jak i wystawy byli mieszkańcy przygranicznych gmin. Tematy zostały tak dobrane, aby zainteresować wszystkie grupy wiekowe. Zakładana liczba odbiorców została znacznie przekroczona, łącznie filmy obejrzało ponad 40 tys odbiorców.

✔️

NA POGRANICZU to pierwszy dwutygodniowy Wirtualny Festiwal Podróżniczy -to idealna okazja w pandemicznym świecie do podróżowania bez wychodzenia z domu. Chcemy Wam osłodzić nieco ten czas w oczekiwaniu na kolejne podróże w realu, zainspirować, ale także poszerzyć Waszą wiedzę na temat tego, jak podróżować świadomie i pewnych granic jednak nie przekraczać.

👉

Uczestnikami warsztatów byli mieszkańcy Szczecina i okolic oraz mieszkańcy przygranicznych miejscowości Niemieckich, otwarte dla wszystkich chętnych, poprzedzone kampanią w mediach. W warsztatach wzięło udział ponad 400 uczestników.

🚣
🚴‍♀️

Wirtualny Festiwal Podróżniczy to cykl warsztatów oraz filmów o tematyce turystycznej organizowanych przez Stowarzyszenie Media Dizajn i Stowarzyszenie Turystyczne w Angermünde przy wsparciu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania). Projekt współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin.