Wernisaż wystawy PORASTANIE + AMBASADY NATURY

Wernisaż wystawy PORASTANIE + AMBASADY NATURY

Zapraszamy na wydarzenie podsumowujące kilkunastomiesięczne prace w Laboratorium Badań nad Szczęściem. Efektem tych prac jest instalacja AMBASADA NATURY + PORASTANIE – koncepcja badań nad relacją ludzi, roślin i architektury.

Kiedy: 12 lipca (piątek) 2024

Godzina: 17:00-21:00

Miejsce: INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych

AMBASADA NATURY

Ambasady Natury wyobraża udostępnioną przez ludzi przestrzeń miejską, w której flora zajmuje centralne miejsce w dyskursie politycznym. Zwraca uwagę na kwestie problematyczne: ochrony gatunków, suszy, eksterminacji roślin, kosztów urządzania się w świecie bez zieleni. Ambasada Natury deklaruje chęć współpracy ze światem ludzi, przynosząc bogactwo dzikich siedlisk podmiejskich w obszar Szczecina. Gest ustanowienia stosunków politycznych z roślinami odsłania przed nami pytania: komu przypisać Imperialne tendencje i chęć zabezpieczanie politycznego pola w walce o przestrzeń i zasoby? Ludziom, posiadającym cywilizacyjną przewagę, czy roślinności, która istniała przed ludźmi i, jak wiele na to wskazuje, będzie istnieć również po okresie egzystencji gatunku ludzkiego?

PORASTANIE

Porastanie, to koncepcja współistnienia ludzi, roślin i miejskiej architektury w czasach nasilających się efektów kryzysu klimatycznego, wypracowana w trakcie warsztatów, w których wzięły udział osoby studenckie trzech szczecińskich uczelni (Akademii Sztuki w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Uniwersytetu Szczecińskiego). „Porastanie” jest dla nas punktem wyjścia do poszukiwania bardziej zrównoważonych relacji w świecie, w którym być może przyjdzie nam zrezygnować z dotychczasowych wygód. W społeczeństwie zorientowanym na ciągłą ekspansję, porastanie roślin staje się opowieścią o przeszkodach do usunięcia na drodze do komfortu. Komfortocen, opisywany przez Daniela A. Barbera jako epoka wygody i jej „klimatyzowana przestrzeń”, może (albo musi) wkrótce się skurczyć, chociażby ze względu na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi.

Autorzy: Maciej Kowalewski (US) + Marek Ostrowski (ZUT)

🟢Projekt „Laboratorium Badań nad Szczęściem”: Goethe-Institut, Fundacji Bęc Zmiana, Zentrum für Kunst und Urbanistik Berlin, realizowany przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Koproducenci wiedzy: Akademia Sztuk Pięknych Katowice, BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, Galeria Arsenał w Białymstoku, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Stowarzyszenie Media Dizajn (INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych).

Więcej o projekcie: https://postkomfortocen.info/o-projekcie/

Organizacja wydarzeń w Szczecinie: Monika Klein, Agata Wagner.

Uczestnicy warsztatów: Marzena Bałękowska, Mateusz Freidenberg, Weronika Juzyszyn, Angela Klein, Katarzyna Kordas, Michał Krawczyk, Julia Łucyk, Łucja Marcinkowska, Natalia Predel, Julia Smagowicz, Marta Sobolewska.

„Laboratorium badań nad szczęściem. Życie po komfortocenie” to cykl badawczo-artystyczny koncentrujący się na prognozowaniu scenariuszy, które w różnych dziedzinach zastąpią dotychczas przyjęte zwyczaje i nawyki.

Projekt o charakterze artystyczno-badawczym, sieciujący środowisko sztuki, nauki, dizajnu, technologii i przedsiębiorczości. Tematy: przyszłość ograniczonego komfortu, praca wyobraźni, ekologia miejska, gospodarka przyszłości, poszukiwanie źródeł optymizmu, spekulatywność jako motor rozwoju, zarządzanie kryzysem i sytuacjami niedoboru.

O organizatorach: https://postkomfortocen.info/o-nas/