Szkolenie INNO-TEC-LAB Train-the-Trainers

Szkolenie INNO-TEC-LAB Train-the-Trainers

INNO-TEC-LAB, projekt współfinansowany przez Erasmus +, „Rozwój możliwości w dziedzinie projektowania dla kariery technicznej poprzez innowacje-laboratoria” (nr. 2020-1-IT02-KA203-079775) tworzy 2. sesję INNO-TEC-LAB Train-the-Trainers, ustrukturyzowanego szkolenia online dla nauczycieli.

Szkolenie INNO-TEC-LAB Train-the-Trainers przygotowuje uczestników, w tym przypadku nauczycieli, trenerów i naukowców, do ciągłych zmian w dziedzinie edukacji. Poprzez platformę internetową i połączone międzykulturowe laboratorium utworzone przez partnerów projektu zlokalizowanych w Holandii, Włoszech, Francji, Finlandii, Litwie i Polsce, szkolenie to ma na celu wzbogacenie i podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności nauczycieli, trenerów i badaczy, którzy chcą wprowadzać innowacje do swojej praktyki nauczania.

Uczestnicy spotkają się na 4 sesjach na żywo:

1- WPROWADZENIE // 13 GRUDNIA godz. 16.30-18.00 CET

2- COACHING CYRKULARNY // 10 STYCZNIA  godz. 15:00 – 17:00 CET

3- NOWE TECHNOLOGIE: MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA W EDUKACJI // 17 STYCZNIA godz. 15:00 – 17:00 CET

4- INNOWACJE I UMIEJĘTNOŚCI XXI WIEKU – 24 STYCZNIA godz. 15:00 – 17:00 CET

Uczestnicy będą również zaangażowani w rozwój pracy projektowej. Od uczestników będzie wymagana samokształcenie i wykonanie zadań.

Kurs Train-the-Trainers będzie dostępny na bezpłatnej platformie internetowej. Wybrani uczestnicy zostaną zarejestrowani na platformie w celu uzyskania dostępu do szkolenia.

ZAPISY: https://tiny.pl/9d4r1