Szkolenie Design thinking

Szkolenie Design thinking

W dniu 12 października 2021 r. Północna Izba Gospodarcza planuje zorganizować szkolenie Design thinking. 

12.10.2021r.

Czas trwania: 9:00-14:00

Biuro Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 86, 70-482 Szczecin 

Zgłoszenia: kdobek@polnocnaizba.pl 

Liczba miejsc ograniczona – MAX 15 osób.

Design Thinking jest uznaną na świecie metodą tworzenia innowacyjnych produktów i usług, w centrum zainteresowania której znajduje się człowiek. To usystematyzowany proces zawierający w sobie kolejne etapy rozwoju pomysłu – od początkowej idei, aż do stworzenia prototypu.

W czasie warsztatu uczestnicy dowiedzą się:

  • jaka jest geneza i główne założenia metody Design Thinking
  • dlaczego warto angażować klientów w proces projektowy
  • jak przeprowadzić wywiad z użytkownikiem i przełożyć to na rozwój projektu
  • jaki wpływ na produkt ma właściwa definicja problemu
  • do czego i jak wykorzystuje się szybkie prototypowanie

Warsztat ma formę praktyczną. Uczestnicy zrealizują całą iterację procesu Design Thinking, tj.:

  1. zrozumienie użytkownika
  2. zdefiniowanie wyzwania projektowego
  3. generowanie pomysłów
  4. szybkie prototypowanie
  5. testy z użytkownikami

Design Thinking opiera się na różnorodności. W warsztacie mogą wziąć udział osoby posiadające dowolny obszar doświadczenia, np. biznesowe, artystyczne, techniczne czy też humanistyczne.

Prowadzący:

Hubert Dyba – Trener i konsultant innowacji. Doktor w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Doświadczenie zdobywał jako specjalista w RCIiTT ZUT w Szczecinie, następnie jako dyrektor Centrum Przemysłów Kreatywnych na Akademii Sztuki w Szczecinie. Prowadzi pracę naukową w zakresie innowacyjnych modeli biznesowych. Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie metody Human Centered Design. Facylitator metody Google CSI:Lab Projektanci Innowacji PFR. Swoją wiedzą wspierał takie inicjatywy jak Samsung LABO, Climate KIC, MIT Enterprise Forum, Startup Weekend. Regularnie współpracuje z PARP, KPK, polskimi uczelniami oraz dojrzałymi firmami i start-upami w zakresie innowacji i budowania modeli biznesowych. Jako stypendysta MNiSW w ramach programu Top 500 Innovators wiedzę o innowacjach i Design Thinking zdobywał na Uniwersytecie Stanforda w USA. Na zlecenie Komisji Europejskiej prowadzi warsztaty i konsultuje w zakresie metod zorientowanych na klienta.

________________________________________________________________

Działanie jest realizowane dzięki wsparciu projektu COCO4CCI w ramach którego prowadzone są działania mające na celu zacieśnienie współpracy między sektorem kreatywnym i przedsiębiorstwami zaawansowanymi technologicznie i to właśnie dla takiego odbiorcy organizatorzy chcieliby szkolenie kierować.