Creative Ports – Baltic Home – Wystawa

Creative Ports – Baltic Home – Wystawa

Projekt  „Creative Ports ” realizowany jest w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Jego głównym celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju sektora przemysłu kulturowego i kreatywnego (CCI) oraz internacjonalizacja  jego przedstawicieli  w Regionie Morza Bałtyckiego.

Mamy przyjemność przedstawić inicjatywę, która była realizowana w ramach projektu Creative Ports w Szczecinie. Była to wystawa hybrydowa – umiejscowiona w Szczecińskim Inkubatorze Kultury ale i online – Baltic Home. Wystawa gromadziła sztukę użytkową z krajów bałtyckich takich jak Polska, Niemcy, Szwecja, Finlandia, Dania. Estonia oraz Litwa.  

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z wszystkimi eksponatami

http://baltichome.wzp.pl/

http://baltichome.wzp.pl/virtual-tour

Natomiast wszystkich zainteresowanych realizacją podobnej inicjatywy zapraszamy do zapoznania się z opisem realizacji tego wydarzenia. Wystawa hybrydowa jest w czasie pandemii bardzo ciekawym pomysłem na promocję podmiotów kreatywnych.

https://www.creativeportscatalogue.eu/chapters/tool_1/

Wystawa Baltic Home znalazła się w katalogu narzędzi wpierających umiędzynarodowienie podmiotów kreatywnych. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi inicjatywami.

https://www.creativeportscatalogue.eu/

Więcej informacji o projekcie Creative Ports:  

https://www.creativeports.eu

W projekcie bierze udział 14 partnerów z: Niemiec (Instytut Goethego, Hamburg Kreativ Gesellschaft – miejska instytucja kulturalna, Nordkolleg Rendsburg (Ars Baltica) – Akademia edukacji kulturalnej w Szlezwiku-Holsztynie), Danii (Duński Instytut Kultury, Filmby Aarhus – instytucja otoczenia biznesu), Estonii (Uniwersytet Technologiczny w Tallinie, Inkubator Biznesu w Tallinie, Centrum biznesowo-kreatywne Creative Estonia), Finlandii (Small Business Center – Uniwersytet Nauk Stosowanych), Litwy (Miasto Wilno), Rosji (InnoPartnership – partnerstwo Europejsko-Rosyjskie/ Petersburskie Centrum Informacji i Analiz), Szwecji (Miasto Malmö), Polski(Stowarzyszenie Media Dizajn, Województwo Zachodniopomorskie).

Wartość całkowita przedsięwzięcia to 552 790 zł, w tym środki unijne to 469 872 zł. Projekt będzie realizowany do września 2021 r.