„Laboratorium Badań nad Szczęściem Po Komfortocenie”

„Laboratorium Badań nad Szczęściem Po Komfortocenie”

Projekt o charakterze artystyczno-badawczym, sieciujący środowisko sztuki, nauki, dizajnu, technologii i przedsiębiorczości. Tematy: przyszłość ograniczonego komfortu, praca wyobraźni, ekologia miejska, gospodarka przyszłości, poszukiwanie źródeł optymizmu, spekulatywność jako motor rozwoju, zarządzanie kryzysem i sytuacjami niedoboru. 

Porastanie jest realizowaną w Szczecinie częścią pracy związanych z „Laboratorium badań nad szczęściem. Życie po komfortocenie”. Ten artystyczno–badawczy projekt realizowany jest w 6 miastach Polski (Warszawa, Katowice, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Białystok) i koordynowany przez Goethe–Institut, Fundację Bęc Zmiana oraz Zentrum für Kunst und Urbanisitk w Berlinie (ZK/U Berlin). Jak możemy przeczytać na stronie projektu Laboratorium to „cykl badawczo–artystyczny koncentrujący się na prognozowaniu scenariuszy, które w różnych dziedzinach zastąpią dotychczas przyjęte zwyczaje i nawyki. Punktem wyjścia jest konieczność odejścia od komfortu opartego na eksploatacji paliw kopalnych i na wysokoemisyjnych technologiach”

W szczecińskim projekcie pracujemy nad ustanowieniem Ambasady Natury, podjętej przez lokalną koalicję twórców w 2023 roku. W ramach tego działania w wybranych siedliskach w otoczeniu miasta umieściliśmy skrzynie, które umożliwiły wzrost roślinności poprzez samosiew, bez interwencji człowieka. Koncept Ambasady Natury opisujemy jako gest nawiązania stosunków dyplomatycznych z florą pochodzącą spoza granic miasta, pracując w obszarze architektury, sztuki, dizajnu, socjologii, literaturoznawstwa i botaniki. W naszym eksperymencie wychodzimy poza „udzielenie głosu” – chcemy potraktować rośliny jako politycznych partnerów, odwołując się do historii stosunków dyplomatycznych. Więcej o projekcie: https://postkomfortocen.info/

O organizatorach:
https://postkomfortocen.info/o-nas/  

  

Zespół kuratorski tworzą:

Bogna Świątkowska, Miodrag Kuč, Matthias Einhoff.

Koproducenci wiedzy:
Akademia Sztuk Pięknych Katowice, BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, Galeria Arsenał w Białymstoku, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Stowarzyszenie Media Dizajn (INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych).