Zostaliśmy przyjęci do grona BEDA

Zostaliśmy przyjęci do grona BEDA

Wizją BEDA jest, aby design został przyjęty w Europie jako siła napędowa zrównoważonego wzrostu i dobrobytu. BEDA może poszczycić się 48 członkami z 26 krajów Europy.

Członkami mogą być centra promocji wzornictwa i inne organizacje finansowane ze środków publicznych, które promują wzornictwo na poziomie krajowym lub regionalnym, jak również stowarzyszenia zawodowe i handlowe zrzeszające projektantów z całej Europy. Te profesjonalne stowarzyszenia reprezentują projektantów z Europy w każdej dyscyplinie pracy, od wzornictwa przemysłowego i wnętrz po projektowanie cyfrowe i branding.


BEDA jest organizacją non-profit, finansowaną w całości przez swoich członków. Jest zarządzana przez zarząd wybierany przez członków co dwa lata. Co dwa lata wybierany jest również prezydent i wiceprezydent. Siedziba główna BEDA znajduje się w Brukseli.

https://www.beda.org/