Creative Ports w Malmo

Creative Ports w Malmo

Media Dizajn razem z Województwem Zachodniopomorskim uczestniczy w spotkaniu projektu Creative Ports w Malmo. Wraz z partnerami projektu rozmawiamy o umiędzynarodowieniu sektora kreatywnego.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych możliwością wyniesienia swojej działalności na poziom międzynarodowy.

Creative Ports w Malmo gości Media Evolution, super innowacyjna organizacja zrzeszająca kilkadziesiąt kreatywnych podmiotów.

Projekt Creative Ports będzie wspomagał starania w umiędzynarodowieniu również organizacji wpierających podmioty sektora kreatywnego.

W ramach projektu planowana jest również konferencja w Szczecinie.

Projekt dofinansowany w ramach INTERREG Bałtyk.