Model nauki zdalnej dla niemieckich i polskich szkół podstawowych

Model nauki zdalnej dla niemieckich i polskich szkół podstawowych

Projekt dofinansowany z FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Model nauki zdalnej dla niemieckich i polskich szkół podstawowych zlokalizowanych w pasie przygranicznym w miejscowościach Gartz, Casekow, Tantow, Kołbaskowie, Przecławiu i Będargowie w obliczu zagrożenia pandemicznego COVID – 19

Czas trwania projektu: 01.03.2021r. – 24.06.2021r.

Cel: Głównym celem projektu jest opracowanie modelowych działań w zakresie zdalnej edukacji, które zostaną przygotowane w oparciu o wiedzę i analizę zespołu eksperckiego oraz na podstawie wymiany doświadczeń i praktyk stosowanych w szkołach niemieckich i polskich w czasie pandemii koronawirusa. Umożliwią one optymalizację działań kadry zarządzającej i grona pedagogicznego w celu stworzenia warunków dla skutecznego, bezpiecznego i efektywnego nauczania na odległość.

Projekt skierowany jest do:

  • Grona pedagogicznego szkół podstawowych w Gartz, Casekow, Tantow, Kołbaskowie, Przecławiu i Będargowie (beneficjenci wypracowanych rozwiązań)
  • Dyrekcji szkół podstawowych w Gartz, Casekow, Tantow, Kołbaskowie, Przecławiu i Będargowie (beneficjenci opracowanych rozwiązań)
  • Uczniów szkół podstawowych w Gartz, Casekow, Tantow, Kołbaskowie, Przecławiu i Będargowie (beneficjenci opracowanych rozwiązań),
  • Rodziców uczniów szkół podstawowych. Sprawny model edukacji zdalnej wyeliminuje często codzienne wielogodzinne wsparcie dzieci w nauczaniu (dotyczy szczególnie rodziców dzieci nauczania początkowego).

Projekt obejmuje wykonanie badań w szkołach podstawowych w miejscowościach Gartz, Casekow, Tantow, Kołbaskowie, Przecławiu i Będargowie. Praktycznym zastosowaniem projektu będzie instrukcja w formie wydanego podręcznika, wskazująca w jaki sposób zwiększyć efektywność zdalnego nauczania w czasach pandemii Covid 19. Zbiór dobrych praktyk i schematów postępowań będzie miał charakter uniwersalny. Będzie możliwy do zastosowanie także podczas innych sytuacji kryzysowych

Po więcej informacji i materiały, zapraszamy na stronę projektu: https://www.modelofdistancelearning.com/