Czujcie się jak u siebie – Arrival Region

Czujcie się jak u siebie – Arrival Region

Pomyślna integracja migrantów może mieć pozytywne skutki dla zmniejszającej się liczby ludności w regionach. Projekt ” Arrival Regions ” (Regiony Przyjmujące) podnosi wiedzę i kompetencję decydentów politycznych w dziewięciu obszarach UE. Projekt skupia regiony, które zmagają się ze spadkiem liczby ludności i starzeniem się społeczeństwa. Integracja młodych migrantów spoza UE do życia społecznego i w zatrudnieniu może stać się stabilizatorem sytuacji demograficznej.

Partnerzy opracują zestaw możliwych rozwiązań i zaoferują różne szkolenia dla grup interesariuszy. Ponadto, projekt ma również na celu zmianę przede wszystkim negatywnego postrzegania migracji spoza UE.

Już wkrótce dostępne będą:

Międzynarodowa strategia ds. migracji spoza EU,

oraz metodyka prowadzenia warsztatów i treningów w obszarze edukacji międzykulturowej, przedsiębiorczości migrantów, oraz innowacji społecznych.

Województwo zachodniopomorskie reprezentuje Urząd Marszałkowski oraz Uniwersytet Szczeciński,