Westpomerania Region and pandemic times in CCI

Westpomerania Region and pandemic times in CCI

Most of the surveyed organizations do not plan to close their business, nor dismiss their employees. People working in the creative industries have narrow professional competences (product design, fashion or visual communication, interior architecture, photography), which helps to diversify the scope and range of services

Read more…

Czujcie się jak u siebie – Arrival Region

Czujcie się jak u siebie – Arrival Region

Pomyślna integracja migrantów może mieć pozytywne skutki dla zmniejszającej się liczby ludności w regionach. Projekt ” Arrival Regions ” (Regiony Przyjmujące) podnosi wiedzę i kompetencję decydentów politycznych w dziewięciu obszarach UE. Projekt skupia regiony, które zmagają się ze spadkiem liczby ludności i starzeniem się społeczeństwa.

Read more…

Sektor kreatywny w czasach koronawirusa

Sektor kreatywny w czasach koronawirusa

Zuzanna Skalska dla magazynu Noizz powiedziała: (…) Generalnie świat po epidemii będzie jak Polska w latach 90. To jest idealna analogia. Stary system się skończył i nie wiadomo, co dalej. Przypomnij sobie, co się wtedy działo, totalny chaos i tzw. wolna amerykanka. Teraz też tak będzie,

Read more…

South Baltic Creative Cluster declaration on current crisis

South Baltic Creative Cluster declaration on current crisis

Learning from Corona-pandemic-crisis:   (i)South Baltic Creative Cluster Network´s Recommendations. (ii) Creative and cultural activities are among the oldest forms of human activity. From poetry and sculpture in ancient Greece to today’s online entertainment, they have always been inseparable from human activity. This is why today’s

Read more…

Jak wdrożyć nowy produkt lub usługę?

Jak wdrożyć nowy produkt lub usługę?

fragment książki Współczesne dylematy biznesowe. cześć III współczesne dylematy biznesowe – perspektywa organizacyjna. Wprowadzenie nowego produktu na rynek jest zadaniem czasochłonnym, kosztownym i obarczonym znaczącym ryzykiem niepowodzenia. Dlatego zgodnie z metodyką zarządzania projektami powinno być podzielone na etapy i szczegółowo analizowane na każdym z nich.

Read more…

Nieźle zaprojektowane

Nieźle zaprojektowane

No tak, nieźle narozrabialiśmy – zmalowaliśmy na tym spotkaniu. W czasie dni skandynawskich odbyły się warsztaty, na których dzieci przekształciły design prosto z IKEA w unikatowe dzieła sztuki. Dzieci i rodzice byli zaskoczeni, że na tych warsztatach mogą złamać tabu. Dzieci, jak mantre słyszą powtarzane

Read more…

Design w wymiarze społecznym

Design w wymiarze społecznym

Zespół Socjologii i Psychologii Organizacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Media Dizajn, Szczeciński Inkubator Kultury oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Społeczny wymiar designu, która odbędzie się 17 marca 2020 w Szczecińskim Inkubatorze Kultury. Na konferencję obowiązują zapisy:

Read more…

Johanna wyedukuje nową kadrę w Południowym Bałtyku

Johanna wyedukuje nową kadrę w Południowym Bałtyku

Projekt Johanna zakłada wykorzystanie turystycznego potencjału regionu Południowego Bałtyku i zwiększeniu zatrudnienia w obszarze obsługi małych i średnich statków wycieczkowych.  Doświadczenie z projektu JOHANN jasno pokazało, że brak wykwalifikowanego personelu w regionie hamuje rozwój tego segmentu. W związku z tym Johanna projekt przyczyni się do dostarczenia

Read more…

Mind the gap

Mind the gap

Zaprzyjaźniona z nami Nina Backman jest kuratorką nietuzinkowej wystawy Mind the gap. Wystawa Silence Project Mind the Gap eksploruje szczelinę między polaryzmami. Jej celem jest zwrócenie uwagi na przestrzeń pomiędzy skrajnościami- przestrzeń zbyt często wypełnioną napięciem, tabu i ciszą. Mind the Gap – to okazja,

Read more…

Odzieżowe pole

Odzieżowe pole

Rozmowa z Marzeną Ratowską, Małgorzatą Muzyczek i Joanną Szczyglewską z Odzieżowego Pola Czy nabywcy będą, czy może są już zainteresowani produktami dobrze zaprojektowanymi, z którymi nie będą chcieli się rozstać przez długi czas ? Marzena: Ja myślę że tak od zawsze jest. Ludzie potrzebują innowacji i nowości.

Read more…