Design w wymiarze społecznym

Design w wymiarze społecznym

Zespół Socjologii i Psychologii Organizacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Media Dizajn, Szczeciński Inkubator Kultury oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Społeczny wymiar designu, która odbędzie się 17 marca 2020 w Szczecińskim Inkubatorze Kultury.

Na konferencję obowiązują zapisy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHGp9n8t0iMnB-odNKVW6GzzQdQxED8hzbj-7qyuoTTjZaNA/viewform?usp=sf_link
(ilość miejsc ograniczona).

Przemiany jakie dokonały się w ostatnim czasie w postrzeganiu samego designu, jak również zmiany w obrębie interakcji designu z otoczeniem sprawiają, że przekroczył on dawne granice projektowania przemysłowego wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom wielu branż i obszarów, które często z przemysłem nie mają wiele wspólnego. Wszechobecność wzornictwa w codziennym życiu – projektowanie produktów, komunikacji, informacji i interfejsów, otoczenia, usług, a nawet protestu – skłaniają do zastanowienia się nad społecznym wymiarem designu.

Niewątpliwie design przekraczający granice przedmiotu jest coraz częściej utożsamiany z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań w sferze szeroko rozumianej ludzkiej aktywności i problemów współczesnego świata. Dlatego też w ostatnim czasie stał się istotnym narzędziem w obszarze aktywności miejskich i tworzenia tożsamości miast, projektowania różnorodnych rozwiązań w interesie społeczeństwa, odpowiadania na problemy społeczne (np. wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych), ograniczania negatywnego wpływu wytwórczości na środowisko naturalne (eko design, design zrównoważony itp.).

W jaki sposób design funkcjonuje w społecznej świadomości? Jak społeczeństwo oddziałuje na design, a jak design wpływa na społeczeństwo? W jaki sposób design kształtuje nasze gusta? Jak reaguje na społeczne potrzeby? – to tylko część z pytań, które chcemy zadać uczestnikom konferencji.

Program:

9.00 – 9.15 – OTWARCIE KONFERENCJI (dyrektor Instytutu Socjologii US prof. Maciej Kowalewski oraz Prezes Stowarzyszenia Media Dizajn i Dyrektor Szczecińskiego Inkubatora Kultury dr Monika Tomczyk)

9.15 – 11.15
Sesja 1 – SPOŁECZNE I ETYCZNE ASPEKTY DESIGNU (prowadząca: dr hab. Beata Pawłowska, Uniwersytet Łódzki)

– dr hab. Paulina Rojek-Adamek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Społeczny wymiar designu – od afirmacji do spekulacji. O funkcjach i zadaniach współczesnego designu
– dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska (Uniwersytet Śląski), Moda a świat pracy. Refleksje socjologiczne
– prof. Beata Hoffmann (Uniwersytet Warszawski), Flakon perfumeryjny jako „wytwór społeczny”
– dr Kalina Kukiełko-Rogozińska, mgr Karolina Nowaczewska (Uniwersytet Szczeciński), Sumienie w skórzanym plecaku
– mgr inż. architekt Ewa Balanicka, Społeczna odpowiedzialność projektanta – etyczne aspekty projektowania na przykładzie architektury i mody
– mgr Marta Wylegała (Szczeciński Inkubator Kultury, Uniwersytet Szczeciński), Design odpowiedzialny w NGO – jak go wdrażać w życie?

11.15 – 11.45 – PRZERWA KAWOWA I OTWARCIE WYSTAWY PRAC STUDENTÓW WZORNICTWA AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE

11.45 – 13.45
Sesja 2 – DESIGN W PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH (prowadzący prof. Maciej Kowalewski, Uniwersytet Szczeciński)

– dr Marta Jaskulska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), mgr Joanna Starba (Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie), Miejska infrastruktura rowerowa – między estetyką a użytecznością
– dr Magdalena Małachowska (Akademia Sztuki w Szczecinie), Zmiany w przemysłach kreatywnych w województwie zachodniopomorskim w kontekście Europy Centralnej
– mgr Magda Prokopczuk (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), W fabrykach doznań – o zmysłowości pozabiurowych przestrzeni pracy
– Piotr Pawłowski (Politechnika Łódzka, student architektury), Ekskluzywność a masowość materiałów. Różne spojrzenia na współczesny design
– mgr Mikołaj Raczyński (Uniwersytet Warszawski), mgr Witold Wachowski (IFiS PAN), Dizajn i przemoc
– dr Roland Dobrzeniecki-Łukasiewicz (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Akademia Humanistyczna w Pułtusku), Symulakra – rzeźba społecznej interakcji

Referat wyłożony dr hab. Blanka Brzozowska (Uniwersytet Łódzki), Playable city – nowe wyzwanie dla miejskiego designu

13.45 – 15.15 – PRZERWA OBIADOWA

15.15 – 17.00
Sesja 3 – DESIGN I PRZESTRZEŃ PRYWATNA – MIĘDZY ELITARNOŚCIĄ A MASOWOŚCIĄ (prowadząca: dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska, Uniwersytet Śląski)

– dr Anita Basińska (SWPS, School of Form), dr Agnieszka Jeran (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) Projektowanie mieszkania – stare funkcje, nowe wyzwania
– mgr Alicja Baczyńska-Hryhorowicz (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UMCS w Lublinie), Etnodizajn bez folkloryzmu? Rozważania na przykładzie firmy IKEA
– mgr Kaciaryna Bychak, Między perfekcją maszyny a niedoskonałością rękodzieła. Retradycja sztuki ludowej we współczesnym designie
– mgr inż. Piotr Biniek, Design kadru, ujęcia i planu filmowego, który w formie obrazu telewizyjnego wkracza do przestrzeni prywatnej mieszkań i domów. Odpowiedzialność twórcy i widza
– dr Monika Tomczyk (Uniwersytet Szczeciński), dr Monika Spychalska-Wojtkiewicz (Uniwersytet Szczeciński), Design doświadczeń w kontekście wyzwań współczesnej gospodarki

17.00 – 17.30 – PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Komitet organizacyjny:
Przewodnicząca: dr Karolina Izdebska
Zastępczyni przewodniczącej: dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś, prof. US
Członkowie:
dr Monika Tomczyk
dr Arkadiusz Kołodziej
mgr Aleksandra Sileńska
mgr Anna Ścibior-Butrym
Kamil Draganek
Wojciech Rodzeń
Paweł Trojnacki

Organizatorzy:
Zespół Socjologii i Psychologii Organizacji, Instytut Socjologii US
Stowarzyszenie Media Dizajn
INKU Szczeciński Inkubator Kultury
Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

KONFERENCJI TOWARZYSZY WYSTAWA PRAC STUDENTÓW WZORNICTWA AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE – Wzornictwo AS Szczecin(kuratorka wystawy: Beata Kuracińska)

CO: Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Społeczny wymiar designu
GDZIE: INKU Szczeciński Inkubator Kultury | sala kinowa
KIEDY: 17.03.2020 r. | 9:00-17:30
ZAPISY: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHGp9n8t0iMnB-odNKVW6GzzQdQxED8hzbj-7qyuoTTjZaNA/viewform?usp=sf_link

Ilość miejsc ograniczona!

Serdecznie zapraszamy!

Konferencja realizowana jest przy współudziale projektu #CreativePorts oraz #CTCC