Co to jest design?

Co to jest design?

Co to jest design?

W prostych słowach to metoda rozwiązywania problemów, z którymi spotyka się firma. O designie możemy mówić w przypadku projektu architektonicznego, broszury, krzesła, oznakowaniu lotniska, czy usprawnieniu produkcji w fabryce. Design pomaga w rozwiązywaniu problemów

Firmy i organizacje, które wykorzystują w swoich procesach design odnoszą wielowymiarowe korzyści. Oprócz takich oczywistych jak zwiększenie zainteresowania ciekawym i estetycznym produktem czy usługą, design przyczynia się do budowania marki i tożsamości firmy i staje się też jednym z kluczowych elementów budowania przewagi konkurencyjnej. Radek Nagay w swoim abstrakcie do wystąpienia na odbywającej się w Szczecinie konferencji Design +, dotychczas w projektowaniu każdy z etapów był możliwy do zrealizowania przez jedną i tę samą osobę – dobrze wykwalifikowanego projektanta. Jednak dziś, gdy zarówno potrzeby komunikacyjne oraz możliwości ich realizacji są wielokrotnie większe, efektywne projektowanie powinno powstawać przy udziale socjologów, psychologów, projektantów, specjalistów od poligrafii, inżynierów produkcji etc. Nie może także zabraknąć managera tak rozbudowanego zespołu, a w przypadku realizacji komercyjnych – handlowca. Praca w dużym zespole wiąże się z koniecznością współpracy, komunikacji ale i posiadaniem nowych kompetencji przez projektanta i firmę. 

Co dwie głowy to nie jedna – czyli współpraca się opłaca, a szczególnie ta wykorzystująca różne kompetencje.

Działanie na styku sektorów staje się kluczowe dla rozwoju, zarówno designerów jak i biznesu. Utrwalanie współpracy pozwala wyznaczać wspólne cele i mówić o nich zrozumiałym dla wszystkich językiem. Różne podejścia i doświadczenia stają się polem inspiracji do tworzenia scenariuszy wzrostu i projektowania rozwiązań́ w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby dynamicznie zmieniającego się̨ rynku. Interdyscyplinarność pozwala na uzyskiwanie lepszych wyników finansowych. Wyróżniania się na tle konkurencji, a przede wszystkim tworzenia wartości, której naprawdę potrzebują klienci.

dr Monika Klein