South Baltic Creative Cluster

South Baltic Creative Cluster


Działalność twórcza i kulturalna należą do najstarszych form działalności człowieka. Od poezji i rzeźby w starożytnej Grecji po dzisiejszą rozrywkę online działalność twórcza i kulturalna zawsze były nierozerwalnie związane z ludzką aktywnością. Właśnie dlatego przemysł kreatywny jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznych sektorów gospodarki.

Głównym celem projektu Creative Cluster jest ustanowienie współpracy transgranicznej między podmiotami branż kreatywnych a lokalnymi sieciami w czterech różnych lokalizacjach w regionie Morza Bałtyckiego.

W projekcie zostaną opracowane narzędzia wspierające współpracę, jak i zostanie opracowana i ustanowiona regularna wymiana informacji, łącząca ze sobą wymianę cyfrową (wspólna platforma komunikacyjna) oraz coroczne fora. Dzięki sieci ustanowionej za pomocą tych dwóch podejść, podmioty sektora kreatywnego dowiedzą się o istotnych działaniach w innych regionach, co umożliwia potencjalną współpracę.
W projekcie zostaną określone i przetestowane dwie koncepcje współpracy transgranicznej:

1) Struktura konsultacyjna branży kreatywnej dla pozostałych obszarów gospodarki i instytucji trzecich w zakresie struktur roboczych, planowania projektów i zagadnień organizacyjnych pracy opracowanych w ramach wymiany transgranicznej,
2) Połączenie wiedzy zgromadzonej w transgranicznej sieci branży kreatywnej w celu wspólnego wspierania lokalnych procesów wraz z opracowaniem wspólnej, 10-letniej strategii rozwoju dla wybranych lokalizacji.

W ramach projektu zostanie zorganizowana również wspólna promocja sektora przemysłów kreatywnych w regionach Morza Bałtyckiego, w celu dalszego umocnienia ich pozycji wobec innych sektorów przemysłu i prezentowania pracy w sektorze jako nie tylko atrakcyjnej ale i istotnej na arenie międzynarodowej.

Projekt finansowany jest ze środków INTERREG Południowy Bałtyk.

 

Related work

CIRCOTRONIC

11 października 2023

Johanna

23 marca 2023

Wystawa. Baltic Home 2. Lokalny Dialog

2 grudnia 2022