REkreacja – Profesjonalny Menedżer Społeczny

REkreacja – Profesjonalny Menedżer Społeczny

projekty

Projekt REkreacja. Profesjonalny Menedżer Społeczny stanowił autorski program edukacji pozaformalnej, dzięki któremu uczestnicy mogli poznać ścieżkę realizowania działań, akcji i interwencji w przestrzeni publicznej.

Dojrzewanie do roli animatora i lidera to proces, w którym najważniejsze jest zdobyte doświadczenie. Uczestnicy projektu mogli je wynieść ze zrealizowanych projektów, rozmów z animatorami i mieszkańcami lokalnych społeczności, warsztatów czy wizyt studyjnych.

REkreacja. Profesjonalny Menedżer Społeczny to program, który obejmował:

  • 80-godzinny cykl warsztatów prowadzonych przez praktyków w systemie weekendowym dla grupy 21 liderów-REkreatorów;
  • start-up weekend, czyli możliwość zaprezentowania pomysłu na projekt lub inicjatywę;
  • realizację siedmiu projektów zaprezentowanych podczas start-up weekendu;
  • przyznanie liderom środków finansowych na realizację siedmiu projektów zaprezentowanych podczas start-up weekendu;
  • konsultacje z ekspertami oraz opiekę tutora;
  • wydanie publikacji-przewodnika dla Profesjonalnych Menedżerów Społecznych.

Projekt realizowany był 2014 roku. Projekt dofinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Related work

CIRCOTRONIC

11 października 2023

Johanna

23 marca 2023

Wystawa. Baltic Home 2. Lokalny Dialog

2 grudnia 2022