JOHANN

JOHANN

projekty

JOHANN: Joint development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the South Baltic

W projekt zaangażowanych jest ośmiu partnerów z sześciu miast Południowego Bałtyku  (Rostok, Wismar, Stralsund, Szczecin, Karlskrona, Kalmar). Partnerzy reprezentowani są przez miasta, gminy, jak i zarządy organizacji turystycznych.

Pełne Konsorcjum partnerskie towarzyszy dziesięciu partnerów stowarzyszonych, reprezentujących prywatnych operatorów rejsów wycieczkowych, władze portowe, gminy, jak i stowarzyszenia turystyczne.

Ideą projektu jest rozwój regionu Południowego Bałtyku jako atrakcyjnego miejsca dla małych statków wycieczkowych (SCS). W projekcie szczególną uwagę zwraca się na kulturowe, jak i przyrodnicze szlaki stanowiące dziedzictwo regionów.

W ramach projektu opracowane zostaną kompleksowe trasy rejsowe, pakiety dla prywatnych operatorów rejsów wycieczkowych. To właśnie prywatni operatorzy rejsów wycieczkowych stanowią główną grupę docelową Projektu JOHANN. Projekt zwraca się również do lokalnych podmiotów związanych z turystyką regionalną i zarządzaniem portami, a także do decydentów w miejscach docelowych dla rejsów projektu (administracja miasta, władze portów itp.), jak i mediów.

Działania w ramach Projektu rozpoczęły się od prac koncentrującego się na miejscach docelowych małych statków wycieczkowych, poprzez opracowanie szlaków dziedzictwa. W następnej kolejności prowadzono działania mające na celu wsparcie działalności  lokalnych podmiotów (zarówno po stronie wody, jak i po stronie lądu) oraz wsparcie działalności portów docelowych.

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2017 roku, natomiast zakończy 31 grudnia 2019 roku.

Projekt finansowany jest ze środków INTERREG Południowy Bałtyk.

Zobacz stronę projektu

Related work

CIRCOTRONIC

11 października 2023

Johanna

23 marca 2023

Wystawa. Baltic Home 2. Lokalny Dialog

2 grudnia 2022