I Międzynarodowy Kongres Design Plus

I Międzynarodowy Kongres Design Plus

projekty

Kongres Kreatywny – Design +

Design w zarządzaniu i ekonomii.

I Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design + odbył się pod hasłem zastosowania designu. Uczestnicy zastaniwali się nad zastosowaniem oraz rolą designu w różnych aspektach życia, jak i przedsiębiorczości. Uczestnicy wzięli udział w części teoretycznej prezentującej bieżące trendy dotyczące projektowania oraz warsztatowej.

Zobacz stronę projektu

Related work

„Na Pograniczu” Wystawa Festiwalu Podróżniczego

11 czerwca 2021

South Baltic Creative Cluster

29 czerwca 2020

Creative Ports

24 października 2019