I Międzynarodowy Kongres Design Plus

I Międzynarodowy Kongres Design Plus

projekty

Kongres Kreatywny – Design +

Design w zarządzaniu i ekonomii.

I Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design + odbył się pod hasłem zastosowania designu. Uczestnicy zastaniwali się nad zastosowaniem oraz rolą designu w różnych aspektach życia, jak i przedsiębiorczości. Uczestnicy wzięli udział w części teoretycznej prezentującej bieżące trendy dotyczące projektowania oraz warsztatowej.

Zobacz stronę projektu

Related work

South Baltic Creative Cluster

29 czerwca 2020

Creative Ports

24 października 2019

CTCC – Creative Traditional Companies Cooperation

22 października 2019