CTCC – Creative Traditional Companies Cooperation

CTCC – Creative Traditional Companies Cooperation

projekty

Projekt CTCC – Creative Traditional Companies Cooperation to idea skupiająca partnerów i interesariuszy z 4 krajów (Polski, Niemiec, Szwecji, Litwy), którzy chcą zwiększyć potencjał innowacyjny przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez kreatywną współpracę, szkolenia i tworzenie sieci współpracy.

W ramach projektu prowadzona jest współpraca z biznesem pochodzącym z:

  • sektora zielonego (związanego z rolnictwem, leśnictwem, ekologią),
  • sektora niebieskiego (związanego z gospodarką morską).

W szczególności zachęcamy do współpracy przedsiębiorstwa reprezentujące transport morski i żeglugę morską, śródlądową, turystykę morską oraz produkcję energii odnawialnej.

Zainteresowane przedsiębiorstwa wspierać będziemy w procesie tworzenia wartości dla klienta. Co więcej eksperci projektu CTCC wpierać będą uczestników projektu w dalszym rozwoju interesujących koncepcji.

Przedsiębiorstwa, które zgłoszą swój udział zostaną objęte audytem kreatywnym, który pozwoli ocenić jakich działań kreatywnych przedsiębiorstwo potrzebuje. Co więcej, eksperci projektu ułatwią uczestniczącym firmom nawiązanie oraz kontynuację współpracy ze specjalistami z branży twórczej, którzy wraz z międzynarodowym zespołem opracują i doskonalić będą nowe produkty, usługi i modele biznesowe.

Realizacji projektu CTCC przyświeca fakt, iż branże kreatywne przyczyniają się do przekształcania innowacyjnych pomysłów w zyskowne produkty, usługi i modele biznesowe, które zaspokajają potrzeby klientów i pozwalają konkurować na arenie światowej. Natomiast branże tradycyjne stanowią nieocenione podwaliny gospodarcze, które pozwalają na stabilizację sytuacji gospodarczej w dłuższym czasie poprzez dostarczanie infrastruktury, jak i stabilnych miejsc pracy.

Tym samym realizatorzy projektu CTCC zapraszają wszystkich zainteresowanych reprezentujących zarówno sektor kreatywny, jak i tradycyjny do współpracy.

Projekt finansowany jest ze środków INTERREG Południowy Bałtyk.

Zobacz stronę projektu

Related work

CIRCOTRONIC

11 października 2023

Johanna

23 marca 2023

Wystawa. Baltic Home 2. Lokalny Dialog

2 grudnia 2022