Creative Ports

Creative Ports

projekty

Usługi przyszłości, badania naukowe i zdolność do ich komercjalizacji to efekt dobrego, nowoczesnego zarządzania wiedzą i technologią firmy. Ich częścią są przemysły kreatywne, zaliczane do regionalnych specjalizacji Pomorza Zachodniego. Ten właśnie obszar będzie częścią badań międzynarodowego zespołu realizującego projekt  „Creative Ports”. Stronę polską reprezentuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Stowarzyszenie Media Dizajn.

Projekt  „Creative Ports” realizowany jest w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Jego głównym celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju sektora przemysłu kulturowego i kreatywnego (CCI) oraz internacjonalizacja  jego przedstawicieli  w Regionie Morza Bałtyckiego. Przedsięwzięcie zrzesza parterów, którzy po raz pierwszy w historii Programu mają możliwość współpracy z beneficjentami z Rosji. Sektor kreatywny łączy w sobie z jednej strony kulturę, z drugiej gospodarkę. Eksperci charakteryzują przemysły kreatywne jako „działalności, które mają swoje pochodzenie w indywidualnej kreatywności, umiejętności i talencie, mają potencjał do tworzenia bogactwa i kreacji pracy poprzez pokolenia i eksploracje intelektualnej własności”. Zgodnie z tym ujęciem, do przemysłów kreatywnych zalicza się 13 następujących gałęzi: reklama, architektura, sztuka i antyki, gry komputerowe, rękodzieło, projektowanie, projektowanie mody, film i wideo, muzyka, sztuka teatralna, publikacje, oprogramowanie, telewizja i radio.

W ramach projektu Województwo Zachodniopomorskie odpowiedzialne będzie za przygotowanie analizy lokalnego „ekosystemu” dla przemysłu kreatywnego, w tym za przedstawienie mocnych stron i możliwości współpracy międzynarodowej partnerów oraz poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora CCI w Regionie Morza Bałtyckiego. Ważnym zadaniem będzie również przeprowadzenie serii spotkań mających na celu wsparcie przedsiębiorców oraz podniesienia świadomości znaczenia kompetencji kreatywnych.

Pomorze Zachodnie odpowiedzialne będzie także za budowanie sieci złożonych z instytucji wspierających rozwój i funkcjonowanie interesariuszy z otoczenia przemysłów kreatywnych poprzez wymianę dobrych praktyk w zakresie tworzenia instrumentów polityki i dokumentów strategicznych.

W projekcie bierze udział 14 partnerów z: Niemiec (Instytut Goethego, Hamburg Kreativ Gesellschaft – miejska instytucja kulturalna, Nordkolleg Rendsburg (Ars Baltica) – Akademia edukacji kulturalnej w Szlezwiku-Holsztynie), Danii (Duński Instytut Kultury, Filmby Aarhus – instyrtucja otoczenia biznesu), Estonii (Uniwersytet Technologiczny w Tallinie, Inkubator Biznesu w Tallinie, Centrum biznesowo-kreatywne Creative Estonia), Finlandii (Small Business Center – Uniwersytet Nauk Stosowanych), Litwy (Miasto Wilno), Rosji (InnoPartnership – partnerstwo Europejsko-Rosyjskie/ Petersburskie Centrum Informacji i Analiz), Szwecji (Miasto Malmö), Polski (Stowarzyszenie Media Dizajn, Województwo Zachodniopomorskie).

Wartość całkowita przedsięwzięcia to 552 790 zł, w tym środki unijne to 469 872 zł. Projekt będzie realizowany do czerwca 2021r.

Projekt finansowany jest ze środków INTERREG Bałtyk.

Zobacz stronę projektu

Related work

CIRCOTRONIC

11 października 2023

Johanna

23 marca 2023

Wystawa. Baltic Home 2. Lokalny Dialog

2 grudnia 2022