Ciconia – Cross-border Cultural Co-operation

Ciconia – Cross-border Cultural Co-operation

projekty

Ciconia – Cross-border Cultural Co-operation

Głównym celem projektu Ciconia było zapewnienie i promowanie mobilności artystycznej na obszarze Południowego Bałtyku. Projekt koncentrował się na sztukach scenicznych, takich jak: teatr, grupy taneczne oraz orkiestry.

Realizacja projektu Ciconia skupiała się na tworzeniu sieci współpracy ośrodków artystycznych, jak i na wymianie know-how. Celem projektu było wpieranie mobilności artystów, a tym samym umożliwienie im dostępu do większej liczby miejsc występów i prezentacji.

„Ciconia” oznacza po łacinie bociana. Nazwa taka została wybrana dla Projektu ponieważ w każdym z krajów partnerskich bocian symbolizuje radość oraz jest zwiastunem dobrych wiadomości, jak i symbolem kreatywności.

Projekt finansowany był ze środków INTERREG Południowy Bałtyk.

Related work

CIRCOTRONIC

11 października 2023

Johanna

23 marca 2023

Wystawa. Baltic Home 2. Lokalny Dialog

2 grudnia 2022