Ciconia – Cross-border Cultural Co-operation

Ciconia – Cross-border Cultural Co-operation

projekty

Ciconia – Cross-border Cultural Co-operation

Głównym celem projektu Ciconia było zapewnienie i promowanie mobilności artystycznej na obszarze Południowego Bałtyku. Projekt koncentrował się na sztukach scenicznych, takich jak: teatr, grupy taneczne oraz orkiestry.

Realizacja projektu Ciconia skupiała się na tworzeniu sieci współpracy ośrodków artystycznych, jak i na wymianie know-how. Celem projektu było wpieranie mobilności artystów, a tym samym umożliwienie im dostępu do większej liczby miejsc występów i prezentacji.

„Ciconia” oznacza po łacinie bociana. Nazwa taka została wybrana dla Projektu ponieważ w każdym z krajów partnerskich bocian symbolizuje radość oraz jest zwiastunem dobrych wiadomości, jak i symbolem kreatywności.

Projekt finansowany był ze środków INTERREG Południowy Bałtyk.

Related work

„Na Pograniczu” Wystawa Festiwalu Podróżniczego

11 czerwca 2021

South Baltic Creative Cluster

29 czerwca 2020

Creative Ports

24 października 2019