Szczeciński Inkubator Kultury

Szczeciński Inkubator Kultury

projekty

INKU Szczeciński Inkubator Kultury powstał 1 września 2011 r. Od początku jest zarządzany przez Stowarzyszenie Media Dizajn. Został powołany przez Miasto Szczecin – jest odpowiedzią na potrzeby organizacji operujących w trzecim sektorze w obszarze kultury.

Misja INKU:

Tworzymy sprzyjające warunki do powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych, inicjatyw społecznych działających w sferze kultury na terenie miasta Szczecina.

Szczeciński Inkubator Kultury został powołany 1 września 2011 r. w celu realizacji zadania publicznego: „Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie”.

Projekt finansowany z dotacji Gminy Miasto Szczecin.

Zobacz stronę projektu

Related work

Creative Ports

24 października 2019

CTCC – Creative Traditional Companies Cooperation

22 października 2019

JOHANN

20 października 2019